• <small id="juazc"></small>
  <blockquote id="juazc"></blockquote>

  你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

  2018江西教育电视台“一拼到底”英语电视大赛赣州市决赛入围选手名单(3-6年级)

  2018-8-13 9:49:56??????点击:

  2018赣州市小学生‘一拼到底’英语电视大赛入围市决赛选手名单(3-6年级)

  1-3年级晋级名单:

  年级

  真实姓名

  学校

  省份

  城市

  区域

  1-3年级

  刘星辰

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  温友茗

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟睿

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  胡欣怡

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  廖皓棋

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘澈

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘晶

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  魏馨妍

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟子淇

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  卢渊博

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李格非

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭思成

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张正强

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘芷雯

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘芷霁

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾俊杰

  滨江第二小学东阳山路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  徐畅

  滨江第二小学嫁轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈凯帆

  滨江第二小学稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈沐昊

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  苏靖航

  滨江二小东阳山校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李文海

  滨江二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王程

  滨江二校稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  管皓

  滨江二校稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟宜霖

  滨江二校九曲河校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  邱国豪

  赤珠小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  朱秀全

  嵯峨寺小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王丹

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  俞振扬

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  郭世勋

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄菁

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王沛琳

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴咏有

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  熊梓涵

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张艺

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谢俊嘉

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  丁力强

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴怡琳

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李羿霆

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴宥霖

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘铭恩

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  南康市

  1-3年级

  龙欣忆

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  关茜今

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谭文骏

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴亦凡

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  上犹县

  1-3年级

  刘俊希

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  赵玮宸

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘梦萱

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  蒋伊敏

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  廖泽凯

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  廖犇

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李妍慕

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张浩然

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘逸程

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  叶芮汐

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  邓可欣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  喻子桐

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘芷妤

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  郭俊宏

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林娜朱

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  赵梓清

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  何俊豪

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  朱语琦

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  肖子昊

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  薛廉浩

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张乐言

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  叶卓恺

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林雨萱

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王可欣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭美林

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李梓晨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘羽珈

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄雅馨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄中宇

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘沄东

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨柳儿

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄瑾池

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  温雅涵

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  邓惜文

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘铭俣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  罗艺轩

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  喻子芸

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王源晨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王诗媛

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈欣怡

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  封一扬

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张昊霖

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李家宇

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴秋睿

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  仇浩轩

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  徐梓城

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘羽萱

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴宥霖

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈林子昀

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  董世浩

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  韩子健

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  廖梓伊

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林雨辰

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  凌宗孝

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘游博文

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  罗菁玮

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王子鹏

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谢镇宇

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张煦之

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟源尧

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟语涵

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  叶峻熙

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谢瑾瑜

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭锦晨

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  潘筱榕

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李家榕

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李柏霖

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄晨烊

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  郭海涛

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈梓鑫

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  胡奥辉

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林雯慧

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林小彦

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  温昉瑜

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  夏其轩

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨景棋

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨炎镱

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  温子煜

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  康艺琦

  红旗大道第二小学(三明路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾思琪

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈滢菲

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  郭思辰

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄子宸

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘凯睿

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘则良

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨好

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟嘉乐

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨京航

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭筠凌

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘烨铭

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  康艺琦

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈鸿蕾

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾晨欣

  红旗二?;莆萜盒G?/span>

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  袁钰

  红旗二校三明校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  孙雅琳

  红旗二校张家围校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李静帆

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  舒礼志

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张鸿樱

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张仡宸

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谢昊辰

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王璟轩

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘勋博

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李雨菲

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄雨乐

  厚德路小学京九路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭瑶

  江西省南康市唐江平田片中心小学

  江西省

  赣州市

  南康市

  1-3年级

  谢伊蕾

  南康市浮石乡中心小学

  江西省

  赣州市

  南康市

  1-3年级

  何福兰

  虔东小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  幸泽川

  蓉江新区潭口镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴思仪

  水东中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄晶晶

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘佳颖

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  游涛

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  杨丽

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘运涛

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘雨薇

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾令崟

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  蔡思梦

  天竺山小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  林艳芝

  铁路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  邱芊

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  胡锦雯

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  闵泓皓

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王一诺

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  谢昊伶

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟睿远

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟嘉奕

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈柏蓉

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  吴俊志

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李可欣

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  章祎琳

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  赖羿丞

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾晨

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾钰茜

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  丁嘉馨

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  方佲荟

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  高伟凯

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  郭民睿

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄思涵

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄奕萍

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黎芷卉

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  李思君

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  彭诗茗

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  肖学源

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  张艺静

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟若语

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  曾子鸣

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  陈箬瑶

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  程语诺

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  王婧

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  赖柯霏

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  邹茜楠

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  潘芷悦

  章贡区沙河中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  刘豪

  章贡区沙河中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  黄培林

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  1-3年级

  钟红梅

  中山路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级晋级名单:

  4年级

  蔡欣妤

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘雨樽

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  罗时乾

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  严佳欢

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  曾奥轩

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  赖梓墨

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李粹明

  滨江第二小学(稼轩路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  文静怡

  滨江第二小学嫁轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  曾希仑

  滨江第二小学稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈昱均

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘镕毅

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  罗嘉珅

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  彭鸿

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  王一帆

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谢志燕

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭子臻

  滨江二校稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  邓哲瀚

  滨江二校稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谭钰婷

  嵯峨寺小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  欧阳莹莹

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谭梦婷

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  肖刘和鑫

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  肖松霖

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  徐子嫣

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  杨圣菁

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  姜禹含

  大公路第二小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  兰沁雯

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  肖妤柯

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈雨艳

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭荣

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  赖韵竹

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黎雨妍

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘鲲鹏

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  邱若麟

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  王婧

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  王钰寒

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  肖铨

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  熊思皓

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  袁思绮

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟政轩

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  周紫馨

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李子安

  大公路第一小学( 大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  肖可欣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  赖梓墨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈冠卓

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  万哲欣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈凯扬

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  朱语萱

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  彭薪霖

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  梁雯慧

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  徐金宏

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  张子墨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  苏绍昌

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘博

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄祺媛

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  蔡旭杰

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈妩钰

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  袁梦

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈思奇

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  俞梦妍

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  袁思绮

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李明睿

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘鑫

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  张舒雅

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄敬程

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄梓烨

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李坤晔

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  邱彦杰

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谢佳颖

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  卢思岚

  大公路第一小学(绵江路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈鹏宇

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  任菲杨

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭洪睿

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭城瑞

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  曹炫

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈羿丞

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭海阅

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄柳悦

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  赖晨阳

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘晨曦

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘佳宜

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  皮雯羽

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  文祖希

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  袁懿

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  张宝升

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  张家睿

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄振

  红旗大道第二小学张家围校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  万征

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  周宸瑞

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄睿

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  赖麒全

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘梦悦

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘聪贝

  厚德外国语学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟静雯

  虔东小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄晨

  沙河镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  何勇

  水东中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  朱思蓝

  铁路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  韩佳轩

  铁路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈江榕

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  郭雯婷

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  王昱骞

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  夏婉婷

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘家睿

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  朱梓仪

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  黄睿尧

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  彭佳慧

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  吴婧仪

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  张炜明

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  邱祯

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  曾子函

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李知昀

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  梁钻

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘晨

  文清路小学(叶坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  朱恩岑

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  温子贤

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李宜霖

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李正康

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  喻宇阳

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟昌浩

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  孙璞

  文清路小学豪德校区   

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  罗雅馨

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谭馨怡

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  徐宝仪

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  叶玮

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟玺隆

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈素涵

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘思彤

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  蔡广福

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈燃

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  胡欣礼堃

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  刘定毅

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  谢忠银

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  彭耀

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  陈志琳

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟颖

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  李敏燕

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  尧金龙

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  钟嘉怡

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  4年级

  朱敏

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级晋级名单:

  5年级

  刘惟祺

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾子媛

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  龙秋雨

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  娄锦浩

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  谢树键

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾宸

  滨江第二小学稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张鑫

  滨江第二小学九曲河校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘烜畤

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邹静雯

  滨江二校九曲河校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  林欣怡

  嵯峨寺小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邓佳号

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  许卿琳

  大公路第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  卢泉灵

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄浦文

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈铭敏

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  方晓毅

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  熊奕熙

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张宸鑫

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张心怡

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈叙衡

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈鑫

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  阳纯月

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈柳菡

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  冯玥悦

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  郭欣宜

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  郭雨熙

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李文恺

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李宇森

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李章鑫

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘诗骏

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘舒卉

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  牛一雯

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  王若愚

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  吴馨棋

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  袁明阳

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  朱林辉

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘传晖

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  蓝翔

  大公路第一小学(清水塘校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  谢子睿

  大公路第一小学(清水塘校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄俊杰

  大公路第一小学清水塘校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李想

  大余县东门小学

  江西省

  赣州市

  大余县

  5年级

  李星怡

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖珺熙

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  易坤

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘鸿萱

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟哲宇

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾子筠

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  简歆言

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖辰鹏

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  杨祖林

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  康辰昊

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟骐羽

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾祥涛

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖钰伟

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖钰宏

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟煜晨

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟芷岑

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  赵芷悦

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  欧阳睿

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾开心

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾妍雅

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈简

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈中圆

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  郭毅锴

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  贺彬轩

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄嘉文

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄翼诚

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  江欣雨

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邝雨萌

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李俊谊

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李仲良

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖杰宇

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖开琦

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘鸿萱

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘锦霖

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘倩

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘喻福

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邱嘉宜

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  汤琳熙

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  吴嘉悦

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖珺熙

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  易尹飞

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张博涵

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张浩铭

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张心玥

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟常瑞

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟沁芬

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  朱雯钰

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邹明双

  赣州市文清路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邹琰

  红旗大道第二小学张家围校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  艾家乐

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  江正扬

  红旗二校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  罗文婷

  红旗二校(黄屋坪路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  林子涵

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖学峰

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李念

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘铭泽

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  徐佳睿

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  朱宸熙

  厚德路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  肖芯楠

  厚德路小学厚德路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  温小蒙

  厚德路小学京九路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖涛

  厚德路小学京九路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  吴微

  厚德路小学京九路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邓海燕

  江西省南康市龙岭镇中心小学

  江西省

  赣州市

  南康市

  5年级

  陈鑫宇

  虔东小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  王莹

  虔东小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  卢普森

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李利贞

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  许家贞

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张嘉淇

  水西中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  薛又源

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  谢雨恬

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  兰天蔚

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  兰天翔

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄乐天

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟宜睿

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  钟毅成

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  孙越夫

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈楠珉

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘欣宜

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黎姝妍

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  王艺羲

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈凝竹

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  焦阳

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  蓝天柱

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘铭芳

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘梓健

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张琦

  文清路小学(环城校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  许俊浩

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张裕兆

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邝子文

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邬环宇

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  江群枫

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  康奕杭

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  王益锋

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  黄子苒

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邱添

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  卢致力

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾子丹

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  李嘉羽

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  彭基

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  盛俊哲

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  温睿安

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  余天浩

  文清路小学豪德校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  郭宏锐

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘兴翰

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  俞文茜

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  陈捷

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  彭逸敏

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张志成

  文清实验学校

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  程贝贝

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  曾泽权

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  邓乐康

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  赖莉文

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  包叶娜

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  毕文睿

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖俏

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖沁柔

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘智文

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  谢忠华

  西津路小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘晓芳

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  刘磊平

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  张涛

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  廖文杰

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  5年级

  彭俊杰

  章贡区沙石镇中心小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级晋级名单:

  6年级

  蔡梓烽

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  陈量

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  邓智璐

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  罗惠方

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  伍贵西

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  肖宇

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  钟苏琦

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  周郡怡

  白云小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  刘亿

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  马小萌

  滨江第二小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  刘欣

  滨江第二小学东阳山路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  廖琳

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  刘芊含

  滨江第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  李睿妍

  滨江二小稼轩路校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  肖相宏

  滨江二小稼轩校区

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  陈意思

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  陈韵婷

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  康信杰

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  李思治

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  李志宇

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  廖子萱

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  刘芷希

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  谭烨

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  肖舒月

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  肖雅文

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  熊世亮

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  杨文怡

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  钟林谚

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  钟其静

  大公路第一小学

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  陈可昕

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  邹平清

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  郭馨怡

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  王茂荣

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  曾中华

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区

  6年级

  王虹霁

  大公路第一小学(大公路校区)

  江西省

  赣州市

  章贡区